top of page

Zdjęcie jaskini Coop1, należącej do systemu K'oox Ball. Wykonane w grudniu 2022r.

Zdjęcie jest w formacie jpg. Wymiar A4, rozdzielczość 250px/cal.

Gdyby ktoś potrzebował innego rozmiaru wydruku proszę o kontakt indywidualny. Nie pobieramy za taką usługę opłaty.

Poniżej znajdują się przykłady wykorzystania grafiki.

 

Photo taken in december 2022 during cave diving in Cenote Coop 1, which is a part of K'oox Bal system.

Photo is in jpg format. A4 dimension, resolution 250px / inch.

If someone needs a different print size, please contact me individually. We do not charge a fee for this service.

Below are some examples of using graphics.

COOP 1 Cave - diving

zł50.00Price
    bottom of page